Evde Serum Takma

 • Serum genel olarak hayvanlardan üretilen antikorlar taşıyan, pasif bağışıklık elde edilmesi için kullanılan
  Serum genel olarak hayvanlardan üretilen antikorlar taşıyan, pasif bağışıklık elde edilmesi için kullanılan kan suyuna verilen addır. Serum aşının aksine bir hastalığı önleyici olarak değil tedavi edici olarak görev yapar. Serumun temel prensibi, hangi mikroba karşı üretiliyorsa o mikroptan özel olarak alınmış aşılar bir hayvana enjekte edilir. Hayvanda bu mikroba karşı bağışıklık meydana geldikten sonra hayvanın kanı alınarak serum kısmı ayrılır. Bu kısım kapalı ampuller veya şişeler için muhafaza edilir. Büyük hastanelerde günde 15.000 civarında serum kullanılır. Burada bir kere daha belirtmek gerekir ki serum aşı gibi hastalıktan önce değil hastalık anında yapılmaktadır.

  Serumun İçindekiler: Serum kelimesi birden çok anlam taşımaktadır, insan vücudunda serum kanın, beyaz renkli ve sulu kısmıdır. Mikrobik hastalıklara karşı kullanılan, difteri ve tetanoz vb hastalıklarda büyük değeri olan serumlar at veya ineklerden veya koyunlardan alınan kanın sulu, beyaz kısmıdır. Hayvanlar bu hastalık mikropları ile aşılanırlar ve kanlarında koruyucu maddeler gelir. Steril şartlarda alınan hayvan serumları özel olarak insanlarda ilaç olarak kullanılır.

  Serum Nasıl Takılır?

  İntravenöz solüsyonlar şişe ya da torba içinde saklanmaktadır. Doktor isteğine bağlı olarak solüsyon tek başına ya da içine ilaç enjekte edilerek hastaya verilebilir. İki yönteminde aseptik tekniğe uygun şekilde hazırlanması gerekir. Sıvı şişesi ya da torbasının ağzında mevcut olan ve set takılacak kısma kesinlikle el ile dokunulmaz. Solüsyonun içine ilaç enjekte edilecekse enjektörün iğnesi ile özel kısımdan yapılmalıdır ve sıvı hafifçe alt üst edilerek ilacın sıvı ile karışması sağlanmalıdır.

  – Hazırlanan karışıma sıvı seti takılır.
  – Ucuna kullanım şekline bağlı olarak iğne veya angio katater takılır.
  – Şişe veya torba yukarı kaldırılarak ters çevrilir.
  – Damlalık yarısına kadar sıvı ile doldurulur.
  – Setin havası çıkarılır. Set üzerindeki klemp sıkıştırılarak hazırlanan sıvı diğer malzemelerle birlikte tedavi tepsisine konur.
  – Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
  – Serum askısı yerine takılır.
  – Eller yıkanır.
  – Tedavi bezi ve muşambası hastanın kolunun konulur.
  – İV tedavide yapıldığı gibi hastanın koluna turnike bağlanır.
  – İğnenin gireceği deri kısmı hastanın koluna turnike bağlanır.
  – İğnenin gireceği deri kısmı antiseptikli pamuk ile iyice temizlenir.
  – Damara İV tedavide olduğu gibi girilir.
  – Katater kullanılıyorsa damara girildikten sonra içindeki iğne geri çekilerek çıkarılır. Plastik kısım damar içine itilerek bırakılır.
  – Kataterin bağlantı ucuna sıvı setinin ucu takılarak yerleştirilir.
  – Ven duvarının iğne ucuna bası yapmasını önlemek için uygun pozisyon verilerek ekstremite desteklenir.
  – Flasterle sabitlenir.
  – Sıvının akışı set üzerinde bulunan kıskaç aracılığıyla istenen miktarda ayarlanır.
  – Ayarlanan damla sayısı takip kağıdına yazılır.
  – İşlemin tamamlanması ile sağlık personeli kendini enfeksiyonlara karşı korumak için ellerini tekrar yıkar.
  – İstenen miktarda sıvının verilmesi sağlandıktan sonra tekniğe uygun olarak işleme son verilir.
  – Bunun için; setin kıskacı kapatılır. Daha sonra katateri tespit etmede kullanılan flasterler uygun bir biçimde açılır.
  – Bir el ile enjeksiyon yerinin üzerine antiseptikli pamuk konur. Diğer el ile iğnenin ajitajından tutularak iğne yavaşça geri çekilir.
  – Kanama duruncaya kadar enfeksiyon yerinin üzerine pamukla bastırılır.

  Diger Hizmetlerimiz ;

  Evde Pansuman
  Evde Hemşire
  Evde Doktor
  Evde İgne
  Evde Sonda Takımı
  Evde Tedavi Hizmetleri

 • Call Now ButtonŞimdi Ara