Evde Serum Takma Hizmeti

Etiler Sağlık Kabini, Evde hasta bakımı hizmeti, hemşirelik uygulamaları arasında yer alan evde serum takma işlemi intravenöz (damar içi) antibiyotik, diğer ilaçlar, oral(ağız yolu) alımı olmayan hastaların damar içinden beslenmelerini sağlayan mama ve sıvı tedavisine ihtiyaç duyan hastaların, ev konforunda tedavilerini almalarını sağlar.

Evde serum takma hizmetinin amacı, hastaların hastaneye yada başka merkezlere gitmelerine gerek kalmadan, ilaç tedavilerini eksiksiz bir şekilde ev ortamında almalarını sağlamaktadır.

Evde serum takma hizmeti, hastaların hastane süreçlerini kısaltmakla birlikte hasta yakınlarına da zamandan tasarruf sağlar.

Evde Serum Takma Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?

Evde serum takma işlemi için hasta veya hasta yakınları, Etiler Sağlık Kabini, Evde hasta bakımı hizmeti, 0544 272 45 56 numaralı çağrı merkezini arayarak, sağlık temsilcilerinden evde serum takılması talebinde bulunur.

Çağrı merkezindeki sağlık temsilcimiz bu talebinizi karşılamak için hastanızın reçetesini, yaşını, hizmet talep ettiğiniz ilçesi ve günleri, ilaçlarınızı temin edip etmediğinizi sorgulayacaktır.

Evde Serum Takma Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Hasta ve Hasta Yakınları İçin Yaşam Kalitesini Arttırır. Evde serum takma hizmeti, hastanın evinde kendi olduğu için kendini daha konforlu ve güvenli hisseder. Bu konfor yaşam kalitesinin artmasını sağlar.

Zaman Tasarrufu Sağlar. Günümüz koşullarında hastanın transferi için hasta yakınlarının göstermesi gereken çaba ve harcanacak zamanın önüne geçer.

Hastane ve İğne Fobisi Olan Kişiler İçin Yerinde Bir Hizmettir. Hastane fobisi çok sayıda kişinin ortak korkusudur. Özellikle iğne ile ilgili bir işlem uygulanacağını bildiğinde tedavileri reddeden hastalar bile olmaktadır. Böyle bir durumda evde ortamında planlanan evde serum uygulaması hastanın güvenli alanında yapılacağı için hasta bir ciddi anlamda rahatlar.

Hastanın Enfeksiyon Riski Azalır. Hastanın yeni gelişebilecek farklı enfeksiyonlardan uzak durması önemlidir. Evde serum takma hizmeti ile bir hastanede veya merkezde gelişebilecek enfeksiyonların önüne geçilir.

Evde Serum Takma Uygulaması, Etik ve Güvenilir Hizmet Sağlar. Etiler Sağlık Kabini, Evde hasta bakımı hizmeti Ekibi olarak hastaya verilen tüm hizmetlerin etik kurallar çerçevesinde ve bilimsel doğrular ışığında yapılması esastır. Bu nedenle uzman evde bakım hemşireleri tarafından verilecek olan hizmet güvenli ve hastayı koruyucu bir hizmettir.

Serum genel olarak hayvanlardan üretilen antikorlar taşıyan, pasif bağışıklık elde edilmesi için kullanılan kan suyuna verilen addır. Serum aşının aksine bir hastalığı önleyici olarak değil tedavi edici olarak görev yapar. Serumun temel prensibi, hangi mikroba karşı üretiliyorsa o mikroptan özel olarak alınmış aşılar bir hayvana enjekte edilir. Hayvanda bu mikroba karşı bağışıklık meydana geldikten sonra hayvanın kanı alınarak serum kısmı ayrılır. Bu kısım kapalı ampuller veya şişeler için muhafaza edilir. Büyük hastanelerde günde 15.000 civarında serum kullanılır. Burada bir kere daha belirtmek gerekir ki serum aşı gibi hastalıktan önce değil hastalık anında yapılmaktadır.

Serumun İçindekiler: Serum kelimesi birden çok anlam taşımaktadır, insan vücudunda serum kanın, beyaz renkli ve sulu kısmıdır. Mikrobik hastalıklara karşı kullanılan, difteri ve tetanoz vb hastalıklarda büyük değeri olan serumlar at veya ineklerden veya koyunlardan alınan kanın sulu, beyaz kısmıdır. Hayvanlar bu hastalık mikropları ile aşılanırlar ve kanlarında koruyucu maddeler gelir. Steril şartlarda alınan hayvan serumları özel olarak insanlarda ilaç olarak kullanılır.

Serum Nasıl Takılır?

İntravenöz solüsyonlar şişe ya da torba içinde saklanmaktadır. Doktor isteğine bağlı olarak solüsyon tek başına ya da içine ilaç enjekte edilerek hastaya verilebilir. İki yönteminde aseptik tekniğe uygun şekilde hazırlanması gerekir. Sıvı şişesi ya da torbasının ağzında mevcut olan ve set takılacak kısma kesinlikle el ile dokunulmaz. Solüsyonun içine ilaç enjekte edilecekse enjektörün iğnesi ile özel kısımdan yapılmalıdır ve sıvı hafifçe alt üst edilerek ilacın sıvı ile karışması sağlanmalıdır.

– Hazırlanan karışıma sıvı seti takılır.
– Ucuna kullanım şekline bağlı olarak iğne veya angio katater takılır.
– Şişe veya torba yukarı kaldırılarak ters çevrilir.
– Damlalık yarısına kadar sıvı ile doldurulur.
– Setin havası çıkarılır. Set üzerindeki klemp sıkıştırılarak hazırlanan sıvı diğer malzemelerle birlikte tedavi tepsisine konur.
– Hastaya işlem hakkında bilgi verilir.
– Serum askısı yerine takılır.
– Eller yıkanır.
– Tedavi bezi ve muşambası hastanın kolunun konulur.
– İV tedavide yapıldığı gibi hastanın koluna turnike bağlanır.
– İğnenin gireceği deri kısmı hastanın koluna turnike bağlanır.
– İğnenin gireceği deri kısmı antiseptikli pamuk ile iyice temizlenir.
– Damara İV tedavide olduğu gibi girilir.
– Katater kullanılıyorsa damara girildikten sonra içindeki iğne geri çekilerek çıkarılır. Plastik kısım damar içine itilerek bırakılır.
– Kataterin bağlantı ucuna sıvı setinin ucu takılarak yerleştirilir.
– Ven duvarının iğne ucuna bası yapmasını önlemek için uygun pozisyon verilerek ekstremite desteklenir.
– Flasterle sabitlenir.
– Sıvının akışı set üzerinde bulunan kıskaç aracılığıyla istenen miktarda ayarlanır.
– Ayarlanan damla sayısı takip kağıdına yazılır.
– İşlemin tamamlanması ile sağlık personeli kendini enfeksiyonlara karşı korumak için ellerini tekrar yıkar.
– İstenen miktarda sıvının verilmesi sağlandıktan sonra tekniğe uygun olarak işleme son verilir.
– Bunun için; setin kıskacı kapatılır. Daha sonra katateri tespit etmede kullanılan flasterler uygun bir biçimde açılır.
– Bir el ile enjeksiyon yerinin üzerine antiseptikli pamuk konur. Diğer el ile iğnenin ajitajından tutularak iğne yavaşça geri çekilir.
– Kanama duruncaya kadar enfeksiyon yerinin üzerine pamukla bastırılır.

Diger Hizmetlerimiz ;

Evde Pansuman
Evde Hemşire
Evde Serum Takma
Evde İgne
Evde Sonda Takımı
Evde Tedavi Hizmetleri

Şimdi Ara